RETSSAGER

Vi er erfarne repræsentanter for diverse domstole i både ind- og udland. Vores strategiske tæft og vurdering kommer vores kunder til gode.

Løje, Arnesen & Meedom er erfarne i at bistå kunder i alle typer tvister inden for IP-rettighedsområdet og i generelle aftaleretlige konflikter. Det sker både i og uden for Danmark, og hos de forskellige klageorganer, herunder Klagenævnet for Domænenavne og Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

Vores erfaring peger på, at det tætte samarbejde med vores kunder i forbindelse med etablering af deres rettigheder giver det stærkeste udgangspunkt, når rettighederne senere skal stå deres prøve i retten. Jo tidligere vi inddrages i en konflikt, des bedre kan vi hjælpe og arbejde for tryghed og rettigheder.

VI HJÆLPER MED

  • Udarbejdelse af IP-strategier
  • Strategiske overvejelser før lancering af et produkt
  • Vurdering af muligheder for at vinde en opstået konflikt eller sag
  • Vurdering af muligheder og fordele ved at indgå en mindelig aftale, der kan løse en konflikt
  • Repræsentation i retssager

MØDERET

Løje, Arnesen & Meedom har møderet for byret, landsret og Højesteret. Vi procederer desuden sager for vores kunder for EU-Domstolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om retssager og konflikter, er du velkommen til at kontakte os.