INTA introduktions reception

Sammen med INTA inviterer Løje, Arnesen & Meedom til rundbordsmøde og reception i København;
Brugsbaserede varemærkerettigheder i Danmark – Skal de opretholdes eller afskaffes?

Forberedelserne til revisionen af den danske varemærkelov er godt i gang. Et af de emner, som er oppe til overvejelse, er den mulige afskaffelse af § 3, stk. 1, stk. 2, om brugsbaserede varemærkerettigheder:

§ 3:
Varemærkeret kan stiftes enten
1) …., eller
2) Ved ibrugtagning af et varemærke her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er taget i brug, og for hvilke det vedvarende anvendes.

Mange små og mellemstore danske virksomheder har, fornuftigt eller ikke, været afhængige af og stoler på denne bestemmelse, men i de fleste af vores nabolande er sådanne brugsbaserede rettigheder ikke lovhjemlede, og EU-forordningen indeholder heller ikke bestemmelser om sådanne rettigheder.

Baseret på præsentationer fra de to talere vil dette rundbordsmøde diskutere fordelene og ulemperne ved bestemmelsen og de mulige virkninger af at afskaffe det.

Gæstetalere:
Mikael Francke Ravn, Patent- og Varemærkestyrelsen
Thomas Riis, Professor, Center for informations- og innovationslov, Københavns Universitet

Adgang:
Gratis, Alle er velkomne.

Mødet vil endvidere give dig og dine kolleger mulighed for at høre mere om INTAs årsmøde 2018 i Seattle, Washington, USA. Du er velkommen til at medbringe en ven, kollega eller potentielt medlem for at finde ud af mere om INTAs årsmøde, og lære mere om alle de fordele som INTA tilbyder.

Dato:
Torsdag d. 12 April 2018

Tidspunkt:
15:00-16:00 med efterfølgende netværksreception.

Sted:
Løje, Arnesen & Meedom Øster Allé 42, 6. 2100 København

Værter:
Løje, Arnesen & Meedom

Tilmelding kan ske ved inden d. 6 April 2018 at sende en mail til spa@iplaw.dk