BREXIT – hvad betyder det for dine rettigheder

Brexit og IPR - intet hastværk
Rygterne om, hvad Brexit betyder for IP rettigheder er mange, og sandheden er, at det på nuværende tidspunkt er næsten umuligt at forudse, præcist hvilke aftaler den britiske regering og EU vil lave med hensyn til opdeling af EU rettigheder som følge af, at Storbritannien forlader EU. Da mange kunder spørger til dette emne, vil vi dog forsøge at komme med et bud på, hvad der kan ske, og hvilke konsekvenser det kan få for de forskellige IP rettigheder.

Fakta
Den britiske Premierminister Theresa May har tilkendegivet, at Storbritannien ville begynde den formelle proces for Brexit ved slutningen af marts 2017.  Den formelle dato for gennemførelse af Brexit vil derfor ikke blive før 2019, hvorfor der er god tid til at træffe de nødvendige beslutninger omkring IP.

Konsekvenserne for varemærker og design registreringer
De Britiske varemærke og designmyndigheder har endnu ikke taget stilling til eller kommenteret på Brexits påvirkning af EU-varemærker eller EU-designs gyldighed i Storbritannien fremover. Det må dog anses for sikkert, at Storbritannien ikke vil være en del af EU-varemærke- eller EU-designsystemet, efter de har forladt EU.
Dette kan indebære, at Storbritannien bliver nødt til at lovgive om efterfølgende rettigheder i form af en konvertering af EU-rettigheder til britiske rettigheder. Alternativt skal rettighedsindehaver omregistrere deres EU-rettigheder, så de også får gyldighed i Storbritannien.
Det mest sandsynlige senarie er dog, at indehavere af EU registreringer gives mulighed for, sandsynligvis mod betaling af et gebyr, at få deres EU rettighed noteret som en britisk rettighed med samme prioritet og indhold som den tidligere EU registrering.
Ved nye internationale design- eller varemærkeregistreringer kan man overveje at designere Storbritannien (ud over EU), hvilket vil gøre processen lettere. Dette indebærer dog, at der skal betales et relativt stort gebyr, hvorfor man kan vælge at ’gamble’ og håbe at gebyret for opsplitning bliver lavere.

Konsekvenser for ophavsrettigheder
Langt størstedelen af EU ophavsret er baseret på Bern konventionen, som Storbritannien selvstændigt har ratificeret. Storbritanniens exit fra EU vil således få begrænset betydning for ophavsrettigheder generelt. EU har dog gennem tiderne udstedt en del ophavsretlige direktiver, ligesom EU domstolen i vidt omfang har harmoniseret såvel ophavsrettens værks-begreb som krænkelsesvurderingen.
D. 2. oktober 2016 meddelte Premierminister Theresa May, at den britiske regering vil introducere en ”Great Repeal Bill”. Lovforslaget annullerer den nugældende lov i Storbritannien, der giver EU suverænitet over Storbritannien.. Formålet med lovforslaget er, at gældende EU-lovgivning skal inkorporeres i den britiske lovgivning, som derefter kan bibeholdes, ændres eller ophæves.
På denne baggrund forekommer det sandsynligt, at Brexit muligvis vil medføre en afvigelse fra EU-retten. På den ene side viser lovforslaget regeringens planer om at gennemføre gældende EU-lovgivning i britisk lovgivning, men på den anden side indikerer lovforslaget også et ønske om at granske EU-lovgivningen, hvorefter det enten kan bibeholdes, ændres eller ophæves.
Det kan således ikke afvises, at den britiske regering vil ændre den netop vedtagne IP-lovgivning, som sikrer ophavsret til industrielt design, således at industrielt design igen er undtaget fra ophavsretlig beskyttelse, hvis det fremstilles i mere end 50 eksemplarer, men det er nok for tidligt at sige noget klart om.

Konsekvenser for udstedte patenter

UPC
D. 28. november 2016 annoncerede den britiske regering i forbindelse med Rådet for Konkurrenceevnes møde, at Storbritannien fortsætter med forberedelserne til ratificering af UPC-aftalen. UPC’s forberedende komite har i denne forbindelse meddelt, at UPC vil være operationel fra december 2017.
Dette betyder, at starten for den såkaldte ”sunrise-period” begynder start september 2017, hvor det er muligt, at fravælge UPC-systemet for allerede eksisterende EU-patenter.
UPC’s forberedende komite har meddelt, at den ovenstående tidsplan er betinget af en række faktorer, særligt ratificeringen af UPC-aftalen.
Den britiske deltagelse i UPC skaber dog imidlertid en række usikkerheder, der kan få betydning for den fælles patentdomstol. Usikkerheden skyldes, at kun EU-lande deltager i UPC-aftalen. Når Brexit derfor sættes i værk, vil Storbritannien ikke længere være et EU-land, og der er derfor usikkerhed om, hvorvidt Storbritannien kan deltage ved UPC efter Brexit. Dette skal særligt ses i sammenhæng med, at en af patentdomstolens afdelinger skal ligge i London. Denne afdeling vedrører lægemidler og kemi. Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvilken betydning Brexit vil få for UPC og de lande, der medvirker.

Supplerende beskyttelsescertifikater
Supplerende beskyttelsescertifikater udstedes på baggrund af EU-forordninger. Med Brexit skal Storbritannien derfor enten lovgive om supplerende beskyttelsescertifikater eller indgå aftaler med EU, så der kan udstedes supplerende beskyttelsescertifikater i Storbritannien.
Markedsføringstilladelser til lægemidler
Markedsføringstilladelser til lægemidler er EU-baseret. Brexit vil med stor sandsynlighed medføre, at der i fremtiden gælder andre regler for markedsføringstilladelser for lægemidler i Storbritannien end i EU.

EP-patenter
EP-patenter udstedes af Den Europæiske Patentmyndighed, hvis system fungerer adskilt fra EU. Brexit får derfor ingen indflydelse på EP-patenter, og der kan derfor stadigvæk udstedes EP-patenter med virkning for Storbritannien.

Den britiske patentlovgivning
Den britiske patentlovgivning vil højst sandsynligt have samme indhold som den nuværende, da patentlovgivningen i Europa kun i begrænset er bundet op på EU-lovgivning.