BREXIT – Continued

EU-Kommissionen offentliggjorde 28. februar 2018 deres oplæg til en løsning af diverse problemer i relation til registrerede og uregistrerede IP rettigheder i Storbritannien. Ikke overraskende lægger Kommissionen op til, at de rettigheder, der gjaldt i Storbritannien som et resultat af deres medlemskab af EU, også skal gælde, efter Storbritannien har forladt EU. Det indebærer følgende:

  • For registrerede EU varemærker og designs etableres en britisk registrering med samme omfang, prioritet og gyldighed. Hvis der til en EU varemærkeregistrering er tilknyttet anciennitet for Storbritannien, skal denne også gælde fremover. Hvis EU rettigheden på tidspunktet for gennemførelsen af Brexit var udsat for indsigelse eller ophævelsesanmodning, vil den tilsvarende nationale britiske rettighed også være afhængig af udfaldet af EU-sagen.
  • For u-registrerede EU designs (den tre årige beskyttelse fra første offentliggørelse) skal der også gælde en tilsvarende beskyttelse i Storbritannien.

Kommissionen har endvidere foreslået, at hele processen med konvertering af EU rettigheder til nationale britiske rettigheder skal være gratis for rettighedshaver.

Det er meget sandsynligt, at løsningen bliver som foreslået, idet der dog kan være tvivl om, hvorvidt Storbritannien vil lade konverteringsprocessen være gratis for rettighedshaver.

Da forslaget er del af et langt større udspil fra Kommissionens side, vil det naturligvis indgå i de løbende forhandlinger, hvorfor det er vanskeligt at spå om udfaldet.